Privacy Statement  Pc-Utilities

Pc-Utilities vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uiterst belangrijk en daarom respecteert Pc-Utilities de privacy van al haar klanten en bezoekers van de website.

Pc-Utilities draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft veilig, vertrouwelijk en integer wordt behandeld.

 

Algemeen

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Pc-Utilities.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Pc-Utilities in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

Pc-Utilities gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • Relatiebeheer
  • Product & dienstontwikkeling
  • Het bepalen van strategie en beleid
  • Het versturen van speciale aanbiedingen en acties

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt, verkocht of verhuurd aan derden tenzij dit noodzakelijk is om de betreffende overeenkomst of transactie uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of indien de wet dat vereist.

 

Inzage

U mag Pc-Utilities vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen.

Ook kunt u Pc-Utilities verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het mailformulier of via 06-42659199.

 

Beveiliging

Uw gegevens zijn bij Pc-Utilities in veilige handen. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of diefstal.